Πρόγραμμα Εντατικής Διδασκαλίας για Ενήλικες

Ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα για:

 • Επαγγελματίες

 • Στελέχη Επιχειρήσεων

 • Υπαλλήλους Οργανισμών

 • Πωλητές

 • Ναυτικούς

 • Εκπαιδευτικούς

 • Σπουδαστές

 • Προγράμματα ΛΑΕΚ

Προετοιμασία για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό

IELTS – TOEFL – GMAT – TOEIC

Για κάθε επίπεδο εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα σπουδών προς την εκπλήρωση στόχων κάθε ενδιαφερόμενου μαθητή.

Η έξυπνη λύση και για ενήλικες

Ενήλικες από όλους τους επαγγελματικούς χώρους έμαθαν να μιλούν Αγγλικά και απέκτησαν πτυχίο ξοδεύοντας ελάχιστο χρόνο, κόπο και χρήματα με το μοναδικό σύστημα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας για ενήλικες που:

δεν απαιτεί περισσότερο από 3-4 ώρες την εβδομάδα

Τμήματα για Φοιτητές & Ενήλικους

 • Προετοιμασία για IELTS – TOEFL – GMAT – TOEIC

 • Τμήματα Πρωινά – Απογευματινά – Βραδινά

 • Έμπειροι εξειδικευμένοι καθηγητές

 • Έναρξη τμημάτων κάθε εβδομάδα

 • Δωρεάν προετοιμασία για εξετάσεις

 • Αγγλικά εντατικά μαθήματα

 • Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους

 • Εγγύηση Επιτυχίας

 • Σίγουρη απόκτηση πτυχίων LOWER, ADVANCED, PROFICIENCY

Σίγουρη απόκτηση πτυχίων LOWER, ADVANCED, PROFICIENCY

Οι τίτλοι γλωσσομάθειας αποκτώνται κατόπιν χωριστής προετοιμασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξεταστικού φορέα.

 • University of Cambridge

 • University of Michigan
 • NOCN, MSU, ESB

 • Κρατικό Πιστοποιητικό

 • Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά

 • Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2ωρη ή 3ωρη

 • Η συχνότητα και το κόστος των μαθημάτων προκαθορίζονται

 • Η ένταξη του μαθητή γίνεται κατόπιν (δωρεάν) κατατακτηρίου τέστ

ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

ή κάλεσέ μας στο 2109350112

Η εγγραφές ξεκινάνε στις 29/8/2018